Polityka Prywatności

Personal Data Protection Policy

Jak zarządzamy danymi osobowymi? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Tematy:
– jakie dane są zbierane od użytkowników,
– w jaki sposób są wykorzystywane,
– jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem,
– w jaki sposób można dokonywać zmian w swoich danych osobowych,
– w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.

Jeżeli nie chcesz abyśmy usuneli Twoje dane osobowe z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres email: contact@outletstock.co.uk Jeżeli nie chcesz nic zmieniać, to nie musisz nic robić.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (www.outletstock.co.uk) ma charakter informacyjny. Nie są to obowiązki klientów www.outletstock.co.uk.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.outletstock.co.uk jest Blueberry Promotions Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Outletstock.co.uk zawsze dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych klientów, a w szczególności zapewnia, by zbierane przez nas dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla wyznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez sklep internetowy www.outletstock.co.uk wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów:
– zawarcie i realizacja zamowienia
– marketing bezpośredni, promowanie i informowanie o własnych produktów lub usługach – firmy Blueberry Promotions ltd.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
– w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, outletstock.co.uk udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie sklepu.
– w przypadku Klienta, który w sklepie internetowym placi za pośrednictwem płatności elektronicznych, Takich jak PayPal, itp. Sklep udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

Blueberry Promotions Ltd. może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego w celach wymienionych w tym regulaminie: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących klientami detalicznymi tylko hurtowymi, partnerami handlowymi lub kontrahentami biznesowymi, Blueberry Promotions Ltd. może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer VAT Klienta.

Blueberry Promotions Ltd. może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od Klienta, za jego dobrowolną zgodą. Przekazywanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych umowa – kupna sprzedaży nie może zostać zawarta.

Blueberry Promotions Ltd. może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wysylania biuletynów, informowania o ofertach specjalnych i ewentualnych rabatach.
Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych nie zostal okreslony (przepisy prawa zobowiazują natomiast do minimum 5 pełnych lat), co wynika z polityki rabatowej czy ofert specjalnych objasnionych w kolejnach punktach niniejszego Regulaminu.

Blueberry Promotions Ltd. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób trzecich (nieuprawnionych). Blueberry Promotions Ltd. nie może wykorzystywać zebranych danych w celach innych, niż wskazane w Regulaminie.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Blueberry Promotions Ltd. może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających witryne www.outletstock.co.uk w następujących celach:
– identyfikacji Klientow jako zalogowanych na stronie sklepu www.outletstock.co.uk i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
– zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do strony www.outletstock.co.uk;
– dostosowywania zawartości sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.outletstock.co.uk.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Szczegółowe informacje na temat zmiany z ustawieniami dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

Blueberry Promotions Ltd. przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk, pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzającej stronę sklepu Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie sklepu internetowego oraz w Regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Blueberry Promotions Ltd. podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Blueberry Promotions Ltd. (zgodnie z ustawa RODO o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów Blueberry Promotions Ltd.).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Klient sklepu www.outletstock.co.uk ma prawo dostępu do treści, swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Blueberry Promotions Ltd. zgoda może być odwołana w każdym momencie.

W przypadku, gdy Blueberry Promotions Ltd. zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Blueberry Promotions Ltd., osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Blueberry Promotions Ltd. poprzez poczte elektroniczną wysylając e-mail na adres contact@outletstock.co.uk.

W razie uznania przez Klienta nieprawidłowosci, ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

GOOGLE ANALYTICS
Blueberry Promotions Ltd. korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania naszych klientow ze Sklepu Internetowego i polepszania naszych usług.

Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na zlecenie Blueberry Promotions Ltd. Google Inc., będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystania plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Szczegółowe informacje o zasadach jak działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności. Regulamin i nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszego Sklepu Internetowego tj. www.outletstock.co.uk.

Blueberry Promotions Ltd. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Blueberry Promotions Ltd. odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy składać na adres: contact@outletstock.co.uk.

1. Purpose, Scope and Users
Outlet Stock, hereinafter referred to as the “Company”, strives to comply with applicable laws and regulations related to Personal Data protection in countries where the Company operates.

This Policy sets forth the basic principles by which the Company processes the personal data of consumers, customers, suppliers, business partners, employees and other individuals, and indicates the responsibilities of its business departments and employees while processing personal data. This Policy applies to the Company and its directly or indirectly controlled wholly-owned subsidiaries conducting business within the European Economic Area (EEA) or processing the personal data of data subjects within EEA.

The users of this document are all employees, permanent or temporary, and all contractors working on behalf of The Company.

2. Definitions
The following definitions of terms used in this document are drawn from Article 4 of the European Union’s General Data Protection Regulation:

Personal Data: Any information relating to an identified or identifiable natural person (“Data Subject”) who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Sensitive Personal Data: Personal data which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights and freedoms merit specific protection as the context of their processing could create significant risks to the fundamental rights and freedoms. Those personal data include personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation.

Data Controller: The natural or legal person, public authority, agency or any other body, which alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data.

Data Processor: A natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of a Data Controller.

Processing: An operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction of the data.

Anonymization: Irreversibly de-identifying personal data such that the person cannot be identified by using reasonable time, cost, and technology either by the controller or by any other person to identify that individual. The personal data processing principles do not apply to anonymized data as it is no longer personal data.

Pseudonymization: The processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organizational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person. Pseudonymization reduces, but does not completely eliminate, the ability to link personal data to a data subject. Because pseudonymized data is still personal data, the processing of pseudonymized data should comply with the Personal Data Processing principles.

Cross-border processing of personal data: Processing of personal data which takes place in the context of the activities of establishments in more than one Member State of a controller or processor in the European Union where the controller or processor is established in more than one Member State; or processing of personal data which takes place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union but which substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State;

Supervisory Authority: An independent public authority which is established by a Member State pursuant to Article 51 of the EU GDPR;

Lead supervisory authority: The supervisory authority with the primary responsibility for dealing with a cross-border data processing activity, for example when a data subject makes a complaint about the processing of his or her personal data; it is responsible, among others, for receiving the data breach notifications, to be notified on risky processing activity and will have full authority as regards to its duties to ensure compliance with the provisions of the EU GDPR;

Each “local supervisory authority” will still maintain in its own territory, and will monitor any local data processing that affects data subjects or that is carried out by an EU or non-EU controller or processor when their processing targets data subjects residing on its territory. Their tasks and powers includes conducting investigations and applying administrative measures and fines, promoting public awareness of the risks, rules, security, and rights in relation to the processing of personal data, as well as obtaining access to any premises of the controller and the processor, including any data processing equipment and means.

“Main establishment as regards a controller” with establishments in more than one Member State, the place of its central administration in the Union, unless the decisions on the purposes and means of the processing of personal data are taken in another establishment of the controller in the Union and the latter establishment has the power to have such decisions implemented, in which case the establishment having taken such decisions is to be considered to be the main establishment;

“Main establishment as regards a processor” with establishments in more than one Member State, the place of its central administration in the Union, or, if the processor has no central administration in the Union, the establishment of the processor in the Union where the main processing activities in the context of the activities of an establishment of the processor take place to the extent that the processor is subject to specific obligations under this Regulation;

Group Undertaking: Any holding company together with its subsidiary.

3. Basic Principles Regarding Personal Data Processing
The data protection principles outline the basic responsibilities for organisations handling personal data. Article 5(2) of the GDPR stipulates that “the controller shall be responsible for, and be able to demonstrate, compliance with the principles.”

3.1. Lawfulness, Fairness and Transparency
Personal data must be processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject.

3.2. Purpose Limitation
Personal data must be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes.

3.3. Data Minimization
Personal data must be adequate, relevant, and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. The Company must apply anonymization or pseudonymization to personal data if possible to reduce the risks to the data subjects concerned.

3.4. Accuracy
Personal data must be accurate and, where necessary, kept up to date; reasonable steps must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified in a timely manner.

3.5. Storage Period Limitation
Personal data must be kept for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed.

3.6. Integrity and confidentiality
Taking into account the state of technology and other available security measures, the implementation cost, and likelihood and severity of personal data risks, the Company must use appropriate technical or organisational measures to process Personal Data in a manner that ensures appropriate security of personal data, including protection against accidental or unlawful destruction, loss, alternation, unauthorized access to, or disclosure.

3.7. Accountability
Data controllers must be responsible for and be able to demonstrate compliance with the principles outlined above.

4. Building Data Protection in Business Activities
In order to demonstrate compliance with the principles of data protection, an organisation should build data protection into its business activities.

4.1. Notification to Data Subjects
(See the Fair Processing Guidelines section.)

4.2. Data Subject’s Choice and Consent
(See the Fair Processing Guidelines section.)

4.3. Collection
The Company must strive to collect the least amount of personal data possible. If personal data is collected from a third party, the Information Security Manager must ensure that the personal data is collected lawfully.

4.4. Use, Retention, and Disposal
The purposes, methods, storage limitation and retention period of personal data must be consistent with the information contained in the Privacy Notice. The Company must maintain the accuracy, integrity, confidentiality and relevance of personal data based on the processing purpose. Adequate security mechanisms designed to protect personal data must be used to prevent personal data from being stolen, misused, or abused, and prevent personal data breaches. Information Security Manager is responsible for compliance with the requirements listed in this section.

4.5. Disclosure to Third Parties
Whenever the Company uses a third-party supplier or business partner to process personal data on its behalf, the Information Security Manager must ensure that this processor will provide security measures to safeguard personal data that are appropriate to the associated risks such as misuse of personal data, unauthorised disclosure of personal data, data breaches, etc. For this purpose, the Processor GDPR Compliance Questionnaire must be used. The Company must contractually require the supplier or business partner to provide the same level of data protection. The supplier or business partner must only process personal data to carry out its contractual obligations towards the Company or upon the instructions of the Company and not for any other purposes. When the Company processes personal data jointly with an independent third party, the Company must explicitly specify its respective responsibilities of and the third party in the relevant contract or any other legal binding document, such as the Supplier Data Processing Agreement.

4.6. Cross-border Transfer of Personal Data
Before transferring personal data out of the European Economic Area (EEA) adequate safeguards must be used including the signing of a Data Transfer Agreement, as required by the European Union and, if required, authorization from the relevant Data Protection Authority must be obtained. The entity receiving the personal data must comply with the principles of personal data processing set forth in Cross Border Data Transfer Procedure.

4.7. Rights of Access by Data Subjects
When acting as a data controller, the Information Security Manager is responsible to provide data subjects with a reasonable access mechanism to enable them to access their personal data, and must allow them to update, rectify, erase, or transmit their Personal Data, if appropriate or required by law. The access mechanism will be further detailed in the Data Subject Access Request Procedure.

4.8. Data Portability
Data Subjects have the right to receive, upon request, a copy of the data they provided to us in a structured format and to transmit those data to another controller, for free. Information Security Manager is responsible to ensure that such requests are processed within one month, are not excessive (i.e. if the data subject sends requests daily) and do not affect the rights to personal data of other individuals.

4.9. Right to be Forgotten
Upon request, Data Subjects have the right to obtain from the Company the erasure of its personal data. When the Company is acting as a Controller, Information Security Manager must take necessary actions (including technical measures) to inform the third-parties who use or process that data to comply with the request.

5. Fair Processing Guidelines
Personal data must only be processed when explicitly authorised by the Information Security Manager.

The Company must decide whether to perform the Data Protection Impact Assessment for each data processing activity according to the Data Protection Impact Assessment Guidelines.

5.1. Notices to Data Subjects
At the time of collection or before collecting personal data for any kind of processing activities including but not limited to selling products, services, or marketing activities, the Information Security Manager is responsible to properly inform data subjects of the following: the types of personal data collected, the purposes of the processing, processing methods, the data subjects’ rights with respect to their personal data, the retention period, potential international data transfers, if data will be shared with third parties and the Company’s security measures to protect personal data. This information is provided through Privacy Notice.

If your company has multiple data processing activities, you will need to develop different notices which will differ depending on the processing activity and the categories of personal data collected – for example, one Notice might be written for mailing purposes, and a different one for shipping purposes.

Where personal data is being shared with a third party the Information Security Manager must ensure that data subjects have been notified of this through a Privacy Notice.

Where personal data is being transferred to a third country according to Cross Border Data Transfer Policy, the Privacy Notice should reflect this and clearly state to where, and to which entity personal data is being transferred.

Where sensitive personal data is being collected, the person responsible for Data Protection matters must make sure that the Privacy Notice explicitly states the purpose for which this sensitive personal data is being collected.

5.2. Obtaining Consents
Whenever personal data processing is based on the data subject’s consent, or other lawful grounds, the Information Security Manager is responsible for retaining a record of such consent. The Information Security Manager is responsible for providing data subjects with options to provide the consent and must inform and ensure that their consent (whenever consent is used as the lawful ground for processing) can be withdrawn at any time.

When requests to correct, amend or destroy personal data records, the Information Security Manager must ensure that these requests are handled within a reasonable time frame. Person responsible for data protection matters must also record the requests and keep a log of these.

Personal data must only be processed for the purpose for which they were originally collected. In the event that the Company wants to process collected personal data for another purpose, the Company must seek the consent of its data subjects in clear and concise writing. Any such request should include the original purpose for which data was collected, and also the new, or additional, purpose(s). The request must also include the reason for the change in purpose(s). The Person responsible for Data Protection matters is responsible for complying with the rules in this paragraph.

Now and in the future, the Information Security Manager must ensure that collection methods are compliant with relevant law, good practices and industry standards.

The Information Security Manager is responsible for creating and maintaining a Register of the Privacy Notices.

6. Organisation and Responsibilities
The responsibility for ensuring appropriate personal data processing lies with everyone who works for or with the Company and has access to personal data processed by the Company.

The key areas of responsibilities for processing personal data lie with the following organisational roles:

The board of directors makes decisions about and approves the Company’s general strategies on personal data protection.

The Information Security Manager the nominated person responsible for data protection matters is responsible for managing the personal data protection program and is responsible for the development and promotion of end-to-end personal data protection policies;

The Information Security Manager monitors and analyses personal data laws and changes to regulations, develops compliance requirements, and assists business departments in achieving their Personal data goals. This may include seeking legal advice or external counsel.

The Head of Technology is responsible for:
• Ensuring all systems, services and equipment used for storing data meet acceptable security standards.
• Performing regular checks and scans to ensure security hardware and software is functioning properly.

The Head of Marketing, is responsible for:
• Approving any data protection statements attached to communications such as emails and letters.
• Addressing any data protection queries from journalists or media outlets like newspapers.
• Where necessary, working with the Person responsible for Data Protection Matters to ensure marketing initiatives abide by data protection principles.

The Head of Human Resources is responsible for:
• Improving all employees’ awareness of user personal data protection.
• Organising Personal data protection expertise and awareness training for employees working with personal data.
• End-to-end employee personal data protection. It must ensure that employees’ personal data is processed based on the employer’s legitimate business purposes and necessity.

The Information Security Manager is responsible for passing on personal data protection responsibilities to suppliers and improving suppliers’ awareness levels of personal data protection as well as flow down personal data requirements to any third party a supplier they are using. The Procurement Department must ensure that the Company reserves a right to audit suppliers.

7. Guidelines for Establishing the Lead Supervisory Authority
7.1. Necessity to Establish the Lead Supervisory Authority
Identifying a Lead supervisory authority is only relevant if the Company carries out the cross-border processing of personal data.

Cross border of personal data is carried out if:
a) processing of personal data is carried out by subsidiaries of the Company which are based in other Member States;or
b) processing of personal data which takes place in a single establishment of the Company in the European Union, but which substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State. If the Company only has establishments in one Member State and its processing activities are affecting only data subjects in that Member State than there is no need to establish a lead supervisory authority. The only competent authority will be the Supervisory Authority in the country where Company is lawfully established.

7.2. Main Establishment and the Lead Supervisory Authority
7.2.1. Main Establishment for the Data Controller
The main establishment/ headquarters for Blueberry Promotions Ltd. is 74 Roundwell Street, Tunstall, Stoke-on-Trent, ST6 5AN.
If the Company is based in an EU Member State and it makes decisions related to cross-border processing activities in the place of its central administration (headquarters), there will be a single lead supervisory authority for the data processing activities carried out by the Company. If Company has multiple establishments that act independently and make decisions about the purposes and means of the processing of personal data, [the Directors / top management of the Company] needs to acknowledge that more than one lead supervisory authority exists.

7.2.2. Main Establishment for the Data Processor
When the Company is acting as a data processor, then the main establishment will be the place of central administration. In case the place of central administration is not located in the EU, the main establishment will be the establishment in the EU where the main processing activities take place.

7.2.3. Main Establishment for Non-EU Companies for Data Controllers and Processors
If the Company does not have a main establishment in the EU, and it has subsidiarie(s) in the EU, then the competent supervisory authority is the local supervisory authority. If the Company does not have a main establishment in the EU nor the subsidiaries in the EU, it must appoint a representative in the EU, and the competent supervisory authority will be the local supervisory authority where the representative is located.

8. Response to Personal Data Breach Incidents
When the Company learns of a suspected or actual personal data breach the Information Security Manager must perform an internal investigation and take appropriate remedial measures in a timely manner. Where there is any risk to the rights and freedoms of data subjects, the Company must notify the relevant data protection authorities without undue delay and, when possible, within 72 hours.

9. Audit and Accountability
The Information Security Manager and Tech team are responsible for auditing how well business departments implement this Policy. Any employee who violates this Policy will be subject to disciplinary action and the employee may also be subject to civil or criminal liabilities if his or her conduct violates laws or regulations.

10. Conflicts of Law
This Policy is intended to comply with the laws and regulations in the place of establishment and of the countries in which Blueberry Promotions Ltd. operates. In the event of any conflict between this Policy and applicable laws and regulations, the latter shall prevail.